Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану)

magazine

Про журнал

magazine magazine

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй на 72-й сесії у зведеній резолюції щодо Світового океану і морського права проголосила 10-річний період (2021-2030) Десятиліттям Організації Об’єднаних Націй присвяченим науці про океан в інтересах сталого розвитку (далі – Десятиліття).


          У рамках заходів підготовчого етапу проведення Десятиліття Державною установою «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» в 2019 році започатковано наукове видання «Океанографічний журнал (проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану)». Мета видання – оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень в галузі океанографії.

          Представляємо вітання Першого віце-президента Національної академії наук України, академіка НАН України А. Наумовця, розміщене на початку першого номера журналу:

          «Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» є правонаступником Науково-технічного центру панорамних акустичних систем НАН України.

          Вчена рада Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» ухвалила рішення поновити випуск «Океанографічного журналу (проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану)», який раніше видавався Науково-технічним центром панорамних акустичних систем НАН України під назвою «Гідроакустичний журнал (проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану)».

          Відомо, що першого січня 2021 року починається Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене науці про океан в інтересах сталого розвитку. Сподіваюся, що відновлення випуску зазначеного видання сприятиме підвищенню ефективності обміну океанографічними даними та інформацією, отриманими вченими Національної академії наук України в результаті системного проведення морських експедиційних досліджень.

          Бажаю колективу редакційної колегії «Океанографічного журналу (проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану)» творчих успіхів у справі зміцнення міжнародного авторитету України як морської держави».