Заходи з розвитку морських наук, приурочені до відзначення 100-річчя НАН України

До 100-річчя Національної академії наук України Державна установа "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України" та державна установа «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури України організували додаткові заходи з розвитку морських наук, зокрема:

  • забезпечили висвітлення у засобах масової інформації проекту спільної науково-технічної програми Національної академії наук України та Міністерства інфраструктури України у сфері океанографічного і гідрографічного вивчення морського середовища та внутрішніх водних шляхів України в інтересах підвищення ефективності навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства на період 2018-2022 рр. у зв’язку з міжнародним Десятиріччям науки про океан в інтересах сталого розвитку (2021–2030 роки), проголошеним 5 грудня 2017 року резолюцією (A/RES/72/73) Генеральної Асамблеї ООН;
1

Відкриття тематичної прес-конференції «Науково-технічне співробітництво профільних установ Міністерства інфраструктури України та Національної академії наук України в галузі гідрографії і океанографії: стан і перспективи»

  • реалізують пілотний проект згаданої програми, у рамках якого передбачається формування гідрографічного фрагмента банку океанографічних даних НАН України як першого етапу створення зазначеного програмно-технічного комплексу, а також проведення у 2018 році двох комплексних науково-дослідних експедицій: «Дніпро – 2018» та «Чорне море – 2018»;
2

Заступник директора з наукової роботи Наукового гідрофізичного центру НАН України доктор географічних наук А.Ю. Гордєєв представляє тематичній прес-конференції пілотний проект програми, в рамках якого передбачається формування гідрографічного фрагмента банку океанографічних даних

  • з 8 по 14 вересня 2018 року здійснили річкові експедиційні дослідження в акваторії Канівського водосховища річки Дніпро з використанням судна «Дельфін» (судновласник – державна установа «Держгідрографія»);
3

Учасники комплексної науково-дослідної експедицій «Дніпро – 2018» на причалі річкового вокзалу м. Ржищів біля судна «Дельфін» (12 вересня 2018 року)

  • 14 вересня 2018 року на борту теплохода «Богдан Хмельницький» (м. Київ) провели тематичну прес-конференцію «Науково-технічне співробітництво профільних установ Міністерства інфраструктури України та Національної академії наук України в галузі гідрографії і океанографії: стан і перспективи».

У прес-конференції взяли участь представники Державної служби морського та річкового транспорту України (Морської адміністрації), Національної академії наук України, державної установи «Держгідрографія», ДП «ЧорноморНДІпроект», Наукового гідрофізичного центру НАН України, Центру проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України, судноплавної компанії «Укррічфлот», Української професійної спілки працівників річкового транспорту, Морського благодійного фонду, ЗМІ, а також профільні фахівці, науковці й інші.

4

Представник державної установи «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури України кандидат технічних наук М.Ф. Голодов презентує проект спільної науково-технічної програми НАН України та Мінінфраструктури у сфері океанографічного і гідрографічного вивчення морського середовища та внутрішніх водни

Положеннями Морської доктрини України на період до 2035 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. №1307, передбачено, що реалізація національних інтересів України у сфері морської діяльності досягається, зокрема, завдяки використанню наукового потенціалу Національної академії наук України для розв’язання фундаментальних і прикладних завдань, пов’язаних із морегосподарською діяльністю.

Відомо, що навігаційно-гідрографічне забезпечення морської діяльності (в тому числі, безпеки судноплавства) – сфера відносин, що виникають у процесі наукової, технічної, виробничої й управлінської діяльності під час виконання гідрографічних робіт, а також океанографічних досліджень Світового океану.

У зв’язку з цим Національна академія наук України і запропонувала Міністерству інфраструктури України започаткувати спільну науково-технічну програму у сфері океанографічного та гідрографічного вивчення морського середовища і внутрішніх водних шляхів України в інтересах підвищення ефективності навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства на період 2018–2022 рр.

5

Директор Наукового гідрофізичного центру НАН України член-кореспондент НАН України О.А. Щипцов презентує проект спільної науково-технічної програми НАН України та Міністерства інфраструктури України у сфері океанографічного і гідрографічного вивчення морського середовища та внутрішніх водних шляхів

Під час прес-конференції фахівці державної установи «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури України та Наукового гідрофізичного центру НАН України представили проект зазначеної науково-технічної програми.

Метою цієї програми є створення сучасного програмно-технічного комплексу – спільного автоматизованого банку цифрових океанографічних даних Міністерства інфраструктури та НАН України для надання користувачам відповідних даних та інформації про стан морського середовища, зокрема в інтересах підвищення ефективності навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства.

6

Виступ академіка Є.Ф. Шнюкова на прес-конференції «Науково-технічне співробітництво профільних установ Міністерства інфраструктури України та Національної академії наук України в галузі гідрографії і океанографії: стан і перспективи»

Крім того, учасники першої спільної комплексної річкової науково-дослідної експедиції «Дніпро – 2018» презентували отримані результати. Слід зазначити, що загальна протяжність маршруту експедиції склала 360 км.

Вивчення акваторій внутрішніх водних шляхів здійснюється в інтересах створення безпечних умов судноплавства, наповнення банку океанографічних даних, видання річкових навігаційних карт і посібників для плавання, а також адаптації Європейських правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах для внутрішніх водних шляхів України відповідно до резолюцій Комітету з внутрішнього водного транспорту ЄЕК ООН, вивчення роботи річкової інформаційної служби та її відповідності європейським стандартам, визначення надійності навігаційного обладнання на р. Дніпро.

7

Учасники комплексної науково-дослідної експедиції «Дніпро – 2018» на прес-конференції «Науково-технічне співробітництво профільних установ Міністерства інфраструктури України та Національної академії наук України в галузі гідрографії і океанографії: стан і перспективи»

Результати експедиційних наукових досліджень буде використано в процесі коректури річкових карт (із урахуванням фактичного гідрографічного, гідроакустичного та гідрологічного стану аномальних ділянок досліджуваної акваторії), а також при формуванні й поповненні бази даних спільного автоматизованого банку цифрових океанографічних даних Міністерства інфраструктури України і Національної академії наук України.

Реалізація програми дасть змогу зробити значний внесок у фундаментальні та прикладні дослідження Азово-Чорноморського басейну, поглибити і вивести на вищий інноваційний рівень гідрографічні й океанографічні дослідження, що виконуються профільними установами Міністерства інфраструктури України та Національної академії наук України.

P.S. Більше про експедицію «Дніпро – 2018» дізнавайтеся з репортажу на сайті української редакції інформаційної служби «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода»: https://www.radiosvoboda.org/a/29490193.html.