ПІДСУМКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

1

Науково-практична конференція «Морські дослідження і технології в Україні: стан та перспективи розвитку»

22-23 листопада 2016 року в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова відбулася організована Міжвідомчою координаційною радою з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України науково-практична конференція «Морські дослідження і технології в Україні: стан та перспективи розвитку» (далії - Конференція).

Мета проведення конференції – формування пропозицій щодо розроблення проекту концепції державної цільової науково-технічної програми в галузі морських досліджень і технологій, яка є одним з важливих факторів реалізації національних інтересів України у сфері морської діяльності.

Основні завдання Конференції:

  • аналіз та оцінка стану проблем в галузі морських досліджень в Україні, представлення результатів наукових і практичних досліджень Азово-Чорноморського басейну та інших районів Світового океану та впровадження їх у виробництво;
  • наукове обговорення перспектив розвитку морських досліджень і технологій в Україні, в тому числі, актуальних проблем навігаційно-гідрографічного і океанографічного забезпечення безпеки мореплавання;
  • визначення пріоритетних (на національному рівні) напрямів морських наукових досліджень на коротко- і середньострокову перспективи;
  • визначення ефективних шляхів та інструментів міждисциплінарної взаємодії фахівців різних галузей знань про моря і океани із представниками передових інженерних дисциплін, а також міжнародної інтеграції української морської науки до європейської та світової. Визначення пріоритетів для науково-технічної кооперації між Україною та Причорноморськими країнами, Євросоюзом.

Конференція проходила у формі пленарних засідань та роботи секцій за відповідними напрямами: океанографія та технічні засоби вивчення морського середовища; морська гідрометеорологія, морська геологія і геофізика; морська біологія; наукові проблеми рибного господарства; екологія моря; дослідження Антарктики; економічні проблеми морегосподарського комплексу; міжнародне морське право; судноводіння та кораблебудування, а також підготовка кадрів у галузі морських досліджень та технологій. У роботі Конференції взяли участь представники та провідні науковці установ і організацій Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства екології та природних ресурсів, а також інших осіб, що залучені до морської наукової та морегосподарської діяльності.

Конференцію відкрив голова Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України академік НАН України В.М. Єремеєв.

З вітальним зверненням виступили:

  • голова Південного наукового центру НАН і МОН України академік НАН України С.А. Андронаті, який у своєму вітальному слові учасникам Конференції високо оцінив факт, що вся еліта української морської науки, незважаючи на складний період у житті України, змогла зібратися для вирішення надважливих питань, а також побажав присутнім успішної та плідної роботи;
  • ректор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова доктор політичних наук, професор І.М. Коваль, який підкреслив важливість робіт, що покладені на Міжвідомчу координаційну раду з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (далі – Рада), і зауважив, що великою мірою від плідності і ефективності Ради залежить, буде Україна повноцінною морською державою чи просто країною біля моря.

Також до присутніх із вітальним словом звернувся директор Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України кандидат економічних наук Д.В. Чеберкус. У своєму виступі він констатував необхідність перезавантаження та перебудови всієї системи вітчизняних морських наукових досліджень, зазначивши, що пріоритетом має стати формування стійких механізмів взаємозв’язку наукових досліджень із потребами національної економіки. На думку Д.В. Чеберкуса найбільш правильним варіантом має стати започаткування в Україні державної цільової науково-технічної програми в галузі морських досліджень і технологій, яка, враховуючи сучасний науково-технічний потенціал України та геополітичні умови, поставить перед науковцями нові завдання, цілі, заходи та підходи у морській науковій діяльності.

1

На фото (справа наліво): голова Південного наукового центру НАН і МОН України академік НАН України С.А. Андронаті, ректор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова доктор політичних наук, професор І.М. Коваль, директор Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України кандидат економічних наук Д.В. Чеберкус, голова Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень НАН України і МОН України академік НАН України В.М. Єремеєв, заступник голови Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень НАН України і МОН України доктор географічних наук, професор О.А. Щипцов, проректор з наукової роботи Одеського національного університету імені І.І Мечникова доктор біологічних наук, професор В.О. Іваниця.

В.о ученого секретаря Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» Г.С. Стефанов презентував вітальне слово Голови Проектного офісу та координатора програми Міжнародного обміну океанографічними даними та інформацією Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО Пітера Піссіерссенса, який від імені держав-членів Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО побажав учасникам провести плідну конференцію та запевнив у своїй максимальній підтримці намірів України спроектувати та побудувати нову національну систему океанографічних даних України.

1

Голова Проектного офісу та координатор програми Міжнародного обміну океанографічними даними та інформацією Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО Пітер Піссіерссенс

На початку пленарного засідання заступник голови Ради доктор географічних наук, професор О.А. Щипцов представив учасникам Конференції для публічного обговорення проект концепції державної цільової науково-технічної програми в галузі морських досліджень і технологій.

Із відповідними доповідями щодо аналізу стану та оцінки проблем у галузі морських досліджень в Україні, представлення результатів наукових і практичних досліджень Азово-Чорноморського басейну та інших районів Світового океану та впровадження їх у виробництво виступили голова Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України академік НАН України В.М. Єремеєв, керівник ДНУ «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України» академік НАН України Є.Ф. Шнюков, перший заступник головного ученого секретаря НАН України член-кореспондент НАН України В.О. Ємельянов, директор Інституту морської біології НАН України член-кореспондент НАН України Б.Г. Александров, ректор Одеського державного екологічного університету доктор фізико-математичних наук, професор С.М. Степаненко, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України доктор економічних наук, професор О.М. Котлубай, завідувач відділу морських досліджень Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН України кандидат фізико-математичних наук Ю.П. Ільїн, директор Українського наукового центру екології моря Міністерства екології та природних ресурсів України кандидат географічних наук В.М. Коморін, головний інженер «Національного антарктичного наукового центру Міністерства науки і освіти України» І.Г. Мороз та інші відомі фахівці у галузі морських наукових досліджень.

На особливу увагу заслуговує окреме засідання Секції судноводіння Конференції під головуванням проректора з наукової роботи Національної морської академії доктора технічних наук, професора В.А. Голікова, на якому розглядався науково-технічний напрямок «Навігаційно-гідрографічне і океанографічне забезпечення безпеки мореплавання».

З науковими доповідями виступили: генеральний директор ПрАТ «Інститут передових технологій» кандидат технічних наук О.В. Барладін, заступник начальника Державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях» Міністерства інфраструктури України кандидат технічних наук, капітан І рангу запасу В.В. Доронін, головний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, доктор геологічних наук, професор В.П. Коболев, провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» кандидат геолого-мінералогічних наук Б.Б. Капочкін, начальник Центру навігаційно-гідрографічної інформації Державної установи «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури України капітан І рангу запасу В.М. Шепель, а також інші вчені та практики.

1

Окреме засідання секції судноводіння з науково-технічного напрямку «Навігаційно-гідрографічне і океанографічне забезпечення безпеки мореплавання» у рамках Науково-практичної конференції «Морські дослідження і технології в Україні: стан та перспективи розвитку»

Засідання даної секції стало унікальним майданчиком, де представники вітчизняних університетів, наукових установ НАН України та Штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України змогли обмінятися цінним досвідом та встановити наукові контакти.

1

Виступ заступник начальника Державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях» Міністерства інфраструктури України кандидата технічних наук В.В. Дороніна на окремому засіданні секції судноводіння у рамках Науково-практичної конференції «Морські дослідження і технології в Україні: стан та перспективи розвитку». На фото (зліва направо): В.В. Доронін, заступник голови Ради доктор географічних наук, професор О.А. Щипцов, проректор з наукової роботи Національної морської академії доктор технічних наук, професор В.А. Голіков

На завершенні третього пленарного засідання Конференції було проведено публічне обговорення доповідей та пропозицій до проекту концепції державної цільової науково-технічної програми в галузі морських досліджень і технологій, також учасники Конференції ухвалили:

  • пропозиції щодо започаткування в Україні державної цільової науково-технічної програми в галузі морських досліджень і технологій;
  • вважати за доцільне рекомендувати Міністерству освіти і науки України та Президії НАН України в можливо стислі терміни підготувати для подання до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розроблення проекту Концепції державної цільової науково-технічної програми в галузі морських досліджень і технологій.