Про посилення науково-технічного потенціалу та координацію морських досліджень в Україні

В Києві 28 грудня 2015 року в Національній академії наук України відбулося спільне засідання Колегії Міністерства освіти і науки України та Президії Національної академії наук України.

1

В Києві 28 грудня 2015 року в Національній академії наук України відбулося спільне засідання Колегії Міністерства освіти і науки України та Президії Національної академії наук України.

У роботі засідання безпосередньо взяли участь Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л.М. Гриневич, Президент НАН України академік НАН України Б. Є. Патон, Міністр освіти і науки України С.М. Квіт.

У своєму вступному слові Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л.М. Гриневич сказала про те, що напередодні Президент України зустрівся з науковцями, освітянами та парламентарями, які опікуються питаннями розвитку та підтримки науки в Україні. Під час зустрічі Глава держави повідомив про своє рішення підписати Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність», який був прийнятий Верховною Радою України. Президент назвав прийняття цього Закону, за демократичною прозорою процедурою із залученням Міністерства освіти і науки, НАУ, вишів, депутатського корпусу, громадянського суспільства прикладом консолідації і досягнення спільної мети.

На спільному засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України та Президії Національної академії наук України розглядався ряд питань, в тому числі, про посилення науково-технічного потенціалу та координацію морських досліджень в Україні.

Заслухавши та обговоривши доповіді віце-президента НАН України академіка НАН України А.Г. Наумовця та заступника Міністра освіти і науки України М.В. Стріхи з питання «Про посилення науково-технічного потенціалу та координацію морських досліджень в Україні», а також виступ Голови Міжвідомчої координаційної ради при Президії НАН України з питань морських досліджень і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук академіка НАН України В.М. Єремєєва колегія Міністерства освіти і науки України та Президія Національної академії наук України відзначили, що сьогодні в Україні необхідне удосконалення організації та ресурсного забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у сфері морської діяльності, вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців для морської галузі, підвищення рівня функціонування науково-дослідних суден.

Було особливо відзначено, що втрата, у зв’язку із анексією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, останнього науково-дослідного судна необмеженого району плавання «Профессор Водяницький», національного банку океанографічних даних, а також значної частини інфраструктури, що забезпечувала проведення комплексних морських досліджень в Україні, потребує термінових компенсаційних рішень і дій, у тому числі в частині покращення координації океанологічних досліджень, що виконувалися науковими установами Національної академії наук України, вищими навчальними закладами та науковими установами Міністерства освіти і науки України.

З цією метою постановою Президії НАН України від 23 вересня 2015 року № 211 утворено Міжвідомчу координаційну раду при Президії Національної академії наук України з питань морських досліджень і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів в галузі морських наук. Проте діяльність зазначеної ради потребує залучення більш широкого кола фахівців установ і організацій, підпорядкованих різним міністерствам і відомствам, в першу чергу Міністерству освіти і науки України, а її пропозиції мають слугувати підставою не лише рішень НАН України в частині формування тематики досліджень, але й більш ефективно використовуватись при розробленні, формуванні, реалізації державної політики в науковій, науково-технічній сфері та державної морської політики.

Відповідно до Морської доктрини України на період до 2035 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307, до основних напрямів, за якими має здійснюватися розроблення програмних документів з реалізації державної морської політики, належать розвиток освіти, науки і технологій в морській галузі, а також проведення фундаментальних та прикладних досліджень Азовського і Чорного морів, Керченської протоки та інших районів Світового океану з урахуванням інтересів України. При цьому вирішальними факторами реалізації національних інтересів України у сфері морської діяльності визнано, зокрема, збереження, використання та розвиток науково-технічного потенціалу, вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців для морської галузі, підвищення рівня функціонування науково-дослідних суден.

Відповідно до статті 275 Конвенції ООН з морського права 1982 року держави безпосередньо або через компетентні міжнародні організації мають сприяти створенню національних морських науково-технічних дослідницьких центрів з метою стимулювання і удосконалення проведення морських наукових досліджень, а також розширення національних можливостей країн щодо використання і збереження їх морських ресурсів.

Відтак, на національному рівні існує нагальна необхідність удосконалення адміністрування процесів організації та ресурсного забезпечення у сфері морських наук і технологій, а також будівництва, утримання, використання науково-дослідних суден та інших морських технічних засобів.

Завершивши обговорення питання посилення науково-технічного потенціалу та координації морських досліджень в Україні, Колегія Міністерства освіти і науки України та Президія Національної академії наук України вирішили:

  • вважати за доцільне реорганізувати Міжвідомчу координаційну раду при Президії НАН України з питань морських досліджень і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук, створену постановою Президії НАН України від 23 вересня 2015 року № 211, у Міжвідомчу координаційну раду з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України;
  • схвалити проект Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної наук України та пропозиції щодо складу Ради;
  • з метою розвитку науково-технічного потенціалу України у сфері морської діяльності, вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців для морської галузі та підвищення рівня функціонування науково-дослідних суден вважати за доцільне ініціювати розроблення Державної цільової науково-технічної програми збереження та розвитку морського потенціалу України;
  • підготувати подання до Кабінету Міністрів України щодо розроблення проекту Концепції Державної цільової науково-технічної програми збереження та розвитку морського потенціалу України.