Співробітництво Національної академії наук України з Міжурядовою океанографічною комісією ЮНЕСКО

200601

Членство України в Міжурядовій океанографічній комісії ЮНЕСКО (далі – МОК ЮНЕСКО) стратегічно орієнтоване на сприяння розширенню міжнародного співробітництва вітчизняних наукових і освітніх інституцій шляхом забезпечення їхньої участі у програмній діяльності організації.

Проголошене Десятиліття (2021-2030) Організації Об’єднаних Націй, присвячене науці про океан в інтересах сталого розвитку (далі – Десятиліття), допоможе перетворити наукові знання і наукове розуміння процесів, що відбуваються в морському середовищі, на ефективні заходи, які сприятимуть більш раціональному використанню ресурсів океану, поліпшенню його стану і сталому розвитку загалом.

В даний час МОК ЮНЕСКО завершує розробку проєкту плану імплементації Десятиліття (далі – План), який висвітлюватиме бачення та цілі, що мають бути вирішені, а також наскрізні питання та ключові теми Десятиліття. За останній рік багато зацікавлених сторін брали активну участь у ряді семінарів, нарад та заходів в рамках підготовчого етапу до проведення Десятиліття.

Зокрема, вчені Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» (далі – Гідрофізичний центр) за запрошенням МОК ЮНЕСКО взяли участь у двох вебінарах та опитуванні, які були організовані МОК ЮНЕСКО в березні та квітні ц.р. та присвячені підготовці Плану.

Невід’ємною складовою успішної імплементації Плану є, безумовно, систематичне проведення морських наукових експедиційних досліджень з використанням науково-дослідних суден, функціонування яких регламентується відповідними положеннями Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 р.

Наприкінці 2019 року Гідрофізичним центром було видано наукове видання «Міжнародне морське право: правовий статус науково-дослідних суден», підготовлене авторським колективом у такому складі: член-кореспондент НАН України О.А. Щипцов (керівник авторського колективу), кандидат юридичних наук Г.О. Анцелевич, О.Т. Гіренко, О.Ф. Моцик, Г.С. Стефанов, кандидат юридичних наук О.О. Щипцов.

Обкладинка наукового видання «Міжнародне морське право: правовий статус науково-дослідних суден», виданого Державною установою «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»

У монографії розглядаються питання історії зародження та формування міжнародно-правових положень, які регламентують науково-дослідницьку діяльність у водах Світового океану, аналізується сучасне міжнародне й національне законодавство у цій галузі. Особливу увагу в ній приділено правовому статусу науково-дослідних суден, а також даються рекомендації щодо подальшого вдосконалення міжнародно-правової регламентації морських наукових досліджень.

Наукове видання буде корисним для юристів-міжнародників, науковців, практиків, студентів океанологічних, гідрографічних, морських геологічних і екологічних спеціальностей.

Окрім того, вчені Гідрофізичного центру та Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України підготували і представили керівництву наприкінці 2019 року проекти нормативно-правових актів, а саме:

  • постанови Кабінету Міністрів України «Про взаємодію з Міжурядовою океанографічною комісією ЮНЕСКО»;
  • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволів на виконання морських наукових досліджень у внутрішніх водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України».

Функції національного координатора з питань управління обміном океанографічними даними за програмою «Міжнародний обмін океанографічними даними та інформацією» МОК ЮНЕСКО протягом 2016-2019 рр. виконував член-кореспондент НАН України Олександр Щипцов.

© 2018-2020 Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України. Відео: Ruvim Miksanskiy, Pexels