За дорученням першого віце-президента НАН України – голови Координаційної ради Цільової науково-технічної програми оборонних досліджень НАН України на 2020-2024 роки академіка НАН України В.П. Горбуліна 16 січня 2020 року в місті Одеса відбулася спільна нарада-семінар уповноважених представників секцій Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (далі – Міжвідомча координаційна рада) і Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі –ВМС ЗС України) на тему «Висвітлення гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного та Азовського морів з використанням океанографічних та гідрометеорологічних даних в інтересах навігаційно-гідрографічного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України: стан та перспективи розвитку».

Захід було проведено (в розвиток рішень координаційної наради представників ВМС ЗС України, НАН України та Міжвідомчої координаційної ради, що відбулася 28 листопада 2018 року у місті Києві) на базі та при організаційно-технічній підтримці Національного університету «Одеська морська академія» Міністерства освіти і науки України.

Засідання спільної наради-семінару успішно відбулося під керівництвом командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірала І.О. Воронченко (співголови спільної наради-семінару), заступника голови Міжвідомчої координаційної ради доктора географічних наук, професора, член-кореспондента НАН України О.А. Щипцова (співголови спільної наради-семінару) та завідувача кафедри військової підготовки Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» контр-адмірала І.В. Тимчука (координатора спільної наради-семінару).

2

На фото (у центрі зліва направо): командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал І.О. Воронченко (співголова спільної наради-семінару); ректор Національного університету «Одеська морська академія» Міністерства освіти і науки України, керівник Секції судноводіння Міжвідомчої координаційної ради доктор технічних наук, професор М.В. Міюсов; заступник голови Міжвідомчої координаційної ради доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАН України О.А. Щипцов (співголова спільної наради-семінару)

Участь у роботі спільної наради-семінару також взяли представники:

 • Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (керівники Секції океанографії та технічних засобів вивчення морського середовища, Секції судноводіння, Секції з питань підготовки кадрів у галузі морських досліджень та технологій);
 • Державної установи «Держгідрографія» Державної служби морського та річкового транспорту України;
 • Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України;
 • Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України (далі – ЦНДІ ОВТ ЗСУ);
 • Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»;
 • Національного університету «Одеська морська академія» Міністерства освіти і науки України;
 • Одеського державного екологічного університету Міністерства освіти і науки України;
 • Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України;
 • Національного центру «Мала академія наук України» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України.

На початку роботи спільної наради-семінару зі вступним словом виступив ректор Національного університету «Одеська морська академія» Міністерства освіти і науки України, керівник Секції судноводіння Міжвідомчої координаційної ради доктор технічних наук, професор М.В. Міюсов. Він, зокрема, акцентував увагу присутніх на важливості подальшого розвитку вітчизняного кадрового потенціалу для навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки кораблеводіння.

У процесі роботи учасникам засідання були представлені декілька презентації, доповідей і виступів на наступні теми:

 • «Висвітлення гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного та Азовського морів з використанням океанографічних та гідрометеорологічних даних в інтересах навігаційно-гідрографічного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України: стан та перспективи розвитку»;
 • «Демонстрація можливостей інформаційно-аналітичної системи підтримки процесів оснащення і розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ІАС «ПРИЗМА»), створеної на основі сервісів когнітивної ІТ-технології «ПОЛІЕДР»;
 • «Створення розподіленої інформаційно-аналітичної системи для організації процесів збору, збереження, обробки та використання цифрових океанографічних та гідрометеорологічних даних в інтересах підвищення надійності і оперативності навігаційно-гідрографічного забезпечення діяльності ВМС ЗС України»;
 • «Підготовка та перепідготовка військових гідрографів».
http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/ContentPhoto/0/2020/01/_w/200121141454513-7453_jpg.jpg

На фото: начальник управління навігації і гідрографії Державної установи «Держгідрографія» кандидат технічних наук М.Ф. Голодов представляє доповідь «Навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавання»

http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/ContentPhoto/0/2020/01/_w/200121141619136-9875_jpg.jpg

На фото (ліворуч): перший заступник начальника штабу ВМС ЗС України – начальник оперативного управління штабу Командування ВМС ЗС України, член Секції океанографії та технічних засобів вивчення морського середовища Міжвідомчої координаційної ради контр-адмірал Д.Г. Таран представляє доповідь «Висвітлення гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного та Азовського морів в інтересах навігаційно-гідрографічного забезпечення ВМС ЗС України: стан та перспективи»

http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/ContentPhoto/0/2020/01/_w/200121141754148-7512_jpg.jpg

На фото (праворуч): співголова спільної наради-семінару член-кореспондент НАН України О.А. Щипцов представив учасникам наради-семінару схему із зображенням розмежування морських просторів, яке передбачене Конвенцією ООН з морського права 1982 року, а також Законом України «Про прилеглу зону України»

http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/ContentPhoto/0/2020/01/_w/20012114191836-5332_jpg.jpg

На фото (в центрі): проректор Одеського державного екологічного університету, в.о. керівника Секції океанографії та технічних засобів вивчення морського середовища Міжвідомчої координаційної ради доктор географічних наук, професор Ю.С. Тучковенко представляє доповідь «Оперативна система прогнозування океанографічних параметрів стану морського середовища для забезпечення діяльності ВМС ЗС України»

http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/ContentPhoto/0/2020/01/_w/200121142123891-4609_jpg.jpg

На фото (справа наліво): заступник голови Міжвідомчої координаційної ради член-кореспондент НАН України О.А. Щипцов знайомить т.в.о. начальника Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України (начальника відділу гідрометеорології Центру) капітана ІІІ рангу Т.Г. Тетюка з керівником Секції з питань підготовки кадрів у галузі морських досліджень та технологій Міжвідомчої координаційної ради, ректором Одеського державного екологічного університету доктором фізико-математичних наук, професором С.М. Степаненком

http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/ContentPhoto/0/2020/01/_w/200121142259373-7196_jpg.jpg

На фото: головний науковий співробітник ЦНДІ ОВТ ЗСУ доктор технічних наук О.Є Стрижак та інші співробітники Інституту демонструють можливості інформаційно-аналітичної системи підтримки процесів оснащення і розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ІАС «ПРИЗМА»), створеної на основі сервісів когнітивної ІТ-технології «ПОЛІЕДР»

http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/ContentPhoto/0/2020/01/_w/200121142425854-6729_jpg.jpg

На фото: головний науковий співробітник ЦНДІ ОВТ ЗСУ доктор технічних наук О.Є Стрижак представляє доповідь «Створення розподіленої інформаційно-аналітичної системи для організації процесів збору, збереження, обробки та використання цифрових океанографічних та гідрометеорологічних даних в інтересах підвищення надійності і оперативності навігаційно-гідрографічного забезпечення діяльності ВМС ЗС України»

http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/ContentPhoto/0/2020/01/_w/200121142748535-4925_jpg.jpg

На фото (праворуч): заступник директора з наукової роботи Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» доктор географічних наук А.Ю. Гордєєв представляє доповідь «Банк океанографічних даних Національної академії наук України»

http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/ContentPhoto/0/2020/01/_w/200121143000547-9928_jpg.jpg

На фото (в центрі): завідувач кафедри військової підготовки Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» контр-адмірал І.В. Тимчук представляє доповідь «Підготовка та перепідготовка військових гідрографів»

Учасники засідання схвалили, представлений завідувачем кафедри військової підготовки Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» контр-адміралом І.В. Тимчуком, проект рішення спільної наради-семінару, в якому було запропоновано, зокрема:

 • рекомендувати керівництву Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України, Державної установи «Держгідрографія» Державної служби морського та річкового транспорту України, Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України», Гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету, Національного університету «Одеська морська академія» (за згодою) активізувати спільну діяльність по висвітленню гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного та Азовського морів з використанням океанографічних та гідрометеорологічних даних в інтересах навігаційно-гідрографічного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
 • взяти до відома інформацію щодо можливостей інформаційно-аналітичної системи підтримки процесів оснащення і розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України (ІАС «ПРИЗМА»), створеної на основі сервісів когнітивної ІТ-технології «ПОЛІЕДР»;
 • схвалити пропозиції учасників спільної наради щодо:

1) постановки і реалізації відповідних науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт установами НАН України спільно з вченими ЦНДІ ОВТ ЗСУ та Гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету Міністерства освіти і науки України (за згодою);

2) проведення наради керівництва кафедри військової підготовки Одеського державного екологічного університету та кафедри військової підготовки Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» (за згодою) щодо підготовки (перепідготовки) військових гідрографів по програмам підготовки офіцерів запасу.

На завершення роботи засідання Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал І.О. Воронченко вручив пам’ятний знак заступнику голови Міжвідомчої координаційної ради члену-кореспонденту НАН України О.А. Щипцову з побажанням подальшого розвитку коструктивних взаємовідносин у сферах науково-технічного співробітництва та підготовки кадрів між відповідними підрозділами ВМС ЗС України і уставновами НАН України, а також Міністерства освіти і науки України.

http://files.nas.gov.ua/PublicMessages/ContentPhoto/0/2020/01/_w/200121143413523-2385_jpg.jpg

На фото: командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал І.О. Воронченко вручає пам’ятний знак ВМС ЗС України заступнику голови Міжвідомчої координаційної ради члену-кореспонденту НАН України О.А. Щипцову

За інформацією Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень

Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України