Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»

Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» (місцезнаходження: м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 42, лаб. корпус В, офіційний веб-сайт: http://oceanography.org.ua/, тел./факс: +38-044-596-90-11, e-mail: oceanography@ukr.net) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад (далі – Конкурс).

Для участі в Конкурсі на заміщення посади:

1.1. Завідувача відділу панорамних акустичних систем допускаються особи, які мають науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук), не менше п’яти років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності та за останні п’ять років не менше десяти публікацій у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

1.2. Молодшого наукового співробітника відділу панорамних акустичних систем допускаються особи з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр;

1.3. Провідного інженера відділу панорамних акустичних систем допускаються особи з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр;

1.4. Завідувача сектору «Координаційний центр океанографічних даних НАН України» відділу океанографії допускаються особи, які мають науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук), які мають не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

1.5. Старшого наукового співробітника сектору «Координаційний центр океанографічних даних НАН України» відділу океанографії (0,5 посади) допускаються особи, які мають науковий ступінь не нижче доктора наук, які мають не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

1.6. Старшого наукового співробітника сектору «Координаційний центр океанографічних даних НАН України» відділу океанографії (0,5 посади) допускаються особи, які мають науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук), які мають не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

1.7. Провідного інженера сектору «Координаційний центр океанографічних даних НАН України» відділу океанографії допускаються особи з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр;

1.8. Провідного інженера сектору «Координаційний центр океанографічних даних НАН України» відділу океанографії допускаються особи з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр;

1.9. Молодшого наукового співробітника відділу океанографії допускаються особи з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр;

Особи, що виявили бажання взяти участь у Конкурсі (далі – кандидат), додатково повинні володіти сучасними методами та методологіями досліджень і розробок, мати досвід участі у підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень.

Кандидатам бажано мати досвід роботи у сфері наук про Землю (зокрема океанології), геоінформаційних систем, баз і банків даних, а також проведення експедиційних досліджень морського та річкового середовища.

Кандидати подають особисто або надсилають поштою такі документи:

  • письмову заяву на ім’я керівника про участь у Конкурсі. У заяві кандидат зазначає найменування посади та її порядковий номер згідно з цим Оголошенням;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  • автобіографію;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у Державній установі «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України», подають лише заяву про участь у Конкурсі.

У разі надсилання кандидатом документів поштою, датою подання вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, подані після закінчення встановленого строку, повертаються кандидатові без розгляду.

Строк прийняття заяв та документів становить 30 календарних днів від дня оприлюднення цього Оголошення.

Документи на Конкурс приймаються за адресою: 03187, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 42, лаб. корпус В, п’ятий поверх, тел./факс: +38(044) 596-90-11, тел.: +38(098) 371-99-90.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення Конкурсу: в.о. ученого секретаря Стефанов Георгі Стоянов.