Науково-дослідна експедиція «Дунай – 2018»

1

На фото: учасники спільної річкової науково-дослідної експедиції «Дунай-2018»

Державною установою «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури України спільно з Державною установою «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» організовано проведення чергової спільної річкової науково-дослідної експедиції «Дунай – 2018» у період з 06 по 08 листопада 2018 року, яка завершила цикл досліджень морського і річкового середовища, запланованих у поточному році.

Проведена експедиція є одним із додаткових заходів з розвитку морських наук, які приурочені до відзначення 100-річчя Національної академії наук України.

2

На рисунку: картографічна схема району експедиційних досліджень акваторій гирла Бистре, Очаківського гирла дельти р. Дунай з використанням малого гідрографічного судна «Шляховик» та малого гідрографічного катера «Гідрограф-3» у період з 06 по 08 листопада 2018 року

Під час експедиції було вивчено акваторії гирла Бистре, Очаківського гирла і Соломонова рукава дельти Дунаю з використанням спеціалізованих суден: малого гідрографічного судна «Шляховик» та малого гідрографічного катера «Гідрограф-3» (судновласник – державна установа «Держгідрографія»).

Заплановані експедиційні дослідження на окремих ділянках акваторії р. Дунай були зумовлені необхідністю отримання нових детальних гідроакустичних та геоморфологічних даних про рельєф дна, виявлення навігаційних небезпек, а також затонулих об’єктів, в тому числі замулених та малорозмірних.

Серед основних завдань вказаних гідроакустичних досліджень важливе місце займав аналіз характеру та динаміки основних факторів седиментації дистанційними методами. Актуальність дослідження цих процесів визначається недостатньою вивченістю особливостей літологічних типів донних осадів та факторів закономірності їх розповсюдження, що має вплив на характеристики змін рельєфу дна.

Отримані гідроакустичні дані та побудовані відповідні геоморфологічні інформаційні моделі дна з урахуванням їх структурних і літологічних характеристик доповнять інформаційну базу банка океанографічних даних.

Проведення гідрографічних досліджень дозволило уточнити та підтвердити сучасний стан окремих ділянок суднового ходу р. Дунай, виявити загальний рельєф дна річкового русла, установити характер і розташування навігаційних небезпек.

Спільні комплексні гідрографічні та гідроакустичні дослідження виконувались в дельті Дунаю з метою:

  • створення безпечних умов судноплавства на внутрішніх водних шляхах України загальноєвропейського значення;
  • отримання сучасних гідрографічних даних з внесенням їх до спільного банку океанографічних даних Мінінфраструктури та НАН України;
  • вивчення та моніторингу навігаційного стану зазначених акваторій р. Дунай;
  • побудови відповідних геоморфологічних інформаційних моделей для різних ділянок дна з урахуванням їх структурних і літологічних характеристик.

Матеріали експедиційних досліджень, після подальших теоретичних узагальнень, будуть використані в процесі коректури річкових карт, посібників для плавання тощо.

Під час експедиції також було продовжено процес удосконалення методології та організації проведення спільних річкових (морських) досліджень на спеціалізованих суднах державної установи «Держгідрографія» з використанням технічних засобів дослідження морського середовища вказаної установи (зокрема, багатопроменевий ехолот) та Наукового гідрофізичного центру НАН України (мобільний гідроакустичний комплекс).

3

На фото: спеціалізовані судна державної установи «Держгідрографія» Мінінфраструктури України (мале гідрографічне судно «Шляховик» і малий гідрографічний катер «Гідрограф-3»), які були задіяні для забезпечення проведення експедиційних робіт

У ході виконання науково-технічних завдань експедиції «Дунай – 2018» також виконувалось калібрування використовуваних вимірювальних приладів, а саме мобільного гідроакустичного комплексу (в складі якого: гідролокатори бокового огляду ГБО-50 та ГБО-100МП) та багатопроменевого ехолоту Sea Bat 7101.

4

На фото: перевірка готовності до роботи багатопроменевого ехолоту Sea Bat 7101

5

На фото: пристрій кріплення антен гідролокаторів бокового огляду (ГБО-50 та ГБО-100МП) до борту малого гідрографічного судна «Шляховик»: монтування кабелю електроживлення

6

На фото: вимірювання прозорості води у р. Дунай за допомогою диска Секкі

7

На фото: виконання досліджень з використанням електронного океанографічного зонду MIDAS CTD+, який призначений для вимірювання тиску (глибини), температури, електропровідності (солоності), а також розчиненого у воді кисню і водневого показника рН

8

На фото: підготовка до досліджень з використанням електронного океанографічного вимірювача течій Model 106

Частина спільних експедиційних досліджень проводилася на суміжних із Дунайським біосферним заповідником ділянках за погодженням із науковим керівництвом згаданого заповідника.

9

На фото: процес калібрування використовуваних вимірювальних приладів у ході виконання науково-технічних завдань експедиції «Дунай – 2018»

Враховуючи підсумки засідання Робочої групи з технічних питань Дунайської комісії, що відбулося у жовтні ц.р., де, зокрема, розглядалося питання адаптації Основних положень плавання по Дунаю, додатково до виконання запланованих наукових експедиційних досліджень керівництвом державної установи «Держгідрографія» був здійснений контроль за технічним станом берегових і плавучих засобів навігаційного обладнання на українській дільниці річки Дунай відповідно до рекомендацій зазначеної Комісії.

При підготовці до проведення спільних експедиційних досліджень був виконаний міжнародно-правовий аналіз особливостей навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на прикордонних дільницях річки Дунай та досліджено правовий режим судноплавства в дельті Дунаю, що належить до внутрішніх водних шляхів загальноєвропейського значення.

Нагадаємо, що впродовж 2018 року представники державної установи «Держгідрографія» та Наукового гідрофізичного центру НАН України провели дві спільні комплексні науково-дослідні експедиції: «Дніпро – 2018» та «Чорне море – 2018».

10

На фото: успішне завершення спільної річкової науково-дослідної експедиції «Дунай – 2018» (зліва направо співробітники Наукового гідрофізичного центру НАН України: керівник Групи гідроакустичних досліджень Федосеєнков С.Г.; науковий співробітник Групи міжнародно-правового аналізу Стефанов Г.С.; науковий консультант експедиції, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук, професор Щипцов О. А.; провідний науковий співробітник Групи гідрологічних досліджень, доктор географічних наук Гордєєв А.Ю.; науковий співробітник Групи гідроакустичних досліджень Пєшков О.В.