Банк океанографічних даних НАН України

Тематика діяльності Гідрофізичного центру охоплює дуже розгалужену область – океанологію-океанографію (у різних країнах ці терміни вживають або окремо, або разом для позначення всього комплексу наук про Світовий океан), тому структура Банку океанографічних даних НАН України (БОД) не є фіксованою, а буде доповнюватися по мірі надходження нових даних.

Загальна характеристика структури БОД.

1. Географічний розділ структури.

Найвищий ієрархічний рівень розділу – Світовий океан. Підрозділи – акваторії: Атлантичний, Тихий, Індійський, Південний, Арктичний.

Середній рівень – моря: Азовське, Середземне, Егейське, Чорне...

Нижній рівень – локальні акваторії: північно-західна частина Чорного моря, західна халістаза Чорного моря, східна халістаза Чорного моря...

2. Експедиційний розділ структури.

 • Науково-дослідні судна (далі НДС), їхні технічні характеристики.
 • Рейси НДС, номер, дати, координати.
 • Рейси НДС, коди рейсів, номери станцій, координати станций, види досліджень, види аналізів.
 • Наукові звіти рейсів НДС.

3. Тематичний розділ структури (спеціалізовані БД).

3.1. Гідрофізика.

 • Гідроакустика: профілювання, промір, 3D-об’єкти...
 • Гідродинаміка: течії, турбулентність...
 • Гідрооптика: диск Секкі...
 • Гідрофізичні параметри зондування: температура, густина...
 • Фізична взаємодія океан-атмосфера...

3.2. Гідрохімія.

 • Солоність.
 • Органічна речовина.
 • Метали.
 • Нафтопродукти.
 • Пестициди.
 • Хімічна взаємодія океан-амосфера.

3.3. Гідробіологія.

 • Фітопланктон: таксономія, біомаса, продуктивність...
 • Зоопланктон: таксономія, біомаса, продуктивність...
 • Нектон: таксономія, біомаса, продуктивність...
 • Бентос: таксономія, біомаса, продуктивність...

3.4. Морська геологія.

 • Геоморфологія дна.
 • Тектонічна будова басейну.
 • Гідрогеологічні явища – прибережні та глибинні.
 • Донні відклади: стратиграфія, літологія, мінералогія...
 • Швидкість осадконакопичення.
 • Газовиділення – сипи, факели.
 • Мінеральні ресурси.

3.5. Морська геофізика.

 • Гравіметрія.
 • Магнітометрія
 • Геотермометрія.
 • Сейсміка.

4. Юридичний розділ.

 • Законодавство України у галузі морського права.
 • Морське право чорноморських держав.
 • Міжнародне морське право.

5. Архівний розділ структури БОД.

 • Файловий архів.
 • Архів публікацій.

Крім перелічених вище баз даних по розділах структури, до складу БОД пдключено базу даних по газовим факелам дна Чорного моря, а також базу даних по керносховищу, де містяться зразки донних відкладів з різних акваторій Світового океану. Окремий розділ БОД складають тематичні атласи з морської геології Чорного, Азовського, Балтійського і Червоного морів.

БОД також містить спеціальне програмне забезпечення та інструктивні матеріали з підготовки нових даних для введення у спеціалізовані БД.

Доступ через Інтернет до матеріалів БОД можливий після авторизації на веб-сайті Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» та отримання належних прав доступу.