Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»

Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» (далі – Гідрофізичний центр) є державною науковою установою, що заснована на державній власності, перебуває у віданні Національної академії наук України (далі – НАН України) та входить до складу Відділення наук про Землю НАН України.

Гідрофізичний центр створений відповідно до постанови Бюро Президії НАН України від 09.06.2016 №110 шляхом перейменування Науково- технічного центру панорамних акустичних систем (далі – НТЦ ПАС) НАН України і є його правонаступником.

1
2

НТЦ ПАС було утворено 1993 року як юридичну особу без надання основних засобів, яка підпорядковувалася Інституту проблем природокористування та екології НАН України (постанова Президії Академії наук України від 14.05.1993 №123). У 1998 році НТЦ ПАС переходить у підпорядкування безпосередньо НАН України як установа Відділення наук про Землю (постанова Бюро Президії НАН України від 17.11.1998 №399).

Головна мета діяльності Гідрофізичного центру:


- отримання нових та узагальнення наявних знань про Світовий океан;
- організація й проведення прикладних і фундаментальних наукових досліджень природи Світового океану;
- створення, забезпечення функціонування та наповнення автоматизованого банку цифрових океанографічних даних на основі результатів комплексних (передусім експедиційних) наукових досліджень морських і річкових систем Азово-Чорноморського басейну та інших районів Світового океану;
- інтегрування зазначеного банку в державну систему інформаційних ресурсів та систему міжнародного обміну океанографічними даними;
- організація і забезпечення функціонування центру колективного використання науково-дослідницьких суден НАН України.


Основні наукові напрями:


- виконання гідрофізичних досліджень;
- формування та ведення БОД, удосконалення і розроблення технологій збирання, оброблення, забезпечення довгострокової архівації, системного аналізу та обміну океанографічною інформацією;
- організація та забезпечення виконання комплексних (гідрофізичних, гідрохімічних, гідробіологічних, а також морських геолого-географічних та екологічних) експедиційних наукових досліджень на морських та річкових НДС;
- організація утримання (ремонту і модернізації), використання, утилізації, будівництва (придбання) самохідних і несамохідних плавучих споруд (в тому числі науково-дослідних і маломірних суден) та інших морських технічних засобів, проведення проектно-пошукових та інженерно- технічних робіт.