Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»

Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» створена відповідно до постанови Бюро Президії НАН України від 09.06.2016 № 110 шляхом перейменування Науково- технічного центру панорамних акустичних систем (далі – НТЦ ПАС) Національної академії наук України і є його правонаступником.

1
2

НТЦ ПАС було утворено у 1993 році в якості юридичної особи без надання основних засобів, яка підпорядковувалася Інституту проблем природокористування та екології НАН України (постанова Президії Академії наук України від 14.05.1993 № 123). У 1998 році НТЦ ПАС переходить у підпорядкування безпосередньо Національної академії наук України в якості установи Відділення наук про Землю (постанова Бюро Президії НАН України від 17.11.1998 № 399).».

Повне найменування згідно із статутом: українською мовою – Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»; російською мовою – Государственное учреждение «Научный гидрофизический центр Национальной академии наук Украины»; англійською мовою – State Institution «Scientific Hydrophysical Centre of the National Academy of sciences of Ukraine».


Скорочене найменування: українською мовою – Державна установа «Гідрофізичний центр НАН України» (Гідрофізичний центр) ; англійською мовою Hydrophysical Centre of the National Academy of sciences of Ukraine”.


Державна установа "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України" (далі - Гідрофізичний центр) є однією з провідних установ з розвитку океанографічних досліджень в Національній академії наук України, створений та діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у сфері океанографії, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання.


В підпорядкуванні Гідрофізичного центру знаходяться практично всі науково-дослідні судна Національної академії наук України, з них типу річка-море: «Гідробіолог», «Корвет» та «Анатолій Гончар». Науково-дослідні судна Національної академії наук України дозволяють Гідрофізичному центру виконувати майже весь комплекс робіт з океанологічного дослідження Світового океану: від отримання первинних даних спостережень до публікації наукових результатів.


Організаційна структура інституту включає два наукових та науково-технічний відділи із відповідними секторами, адміністративно-господарський підрозділ (відділ кадрів, бухгалтерія, господарська частина).


Основними науковими продуктами Гідрофізичного центру є технології, методики, методи та способи для використання у сфері безпеки та оборони. Особливостями наукового напряму Гідрофізичного центру є створення Банку океанографічних даних, який вирішує ряд питань в розробці якісних прогнозів, створення та застосування різних моделей стану морського середовища, сприяє створенню достовірної системи прийняття рішень при розробці корисних копалин, обороноздатності країни, забезпечує роботу у боротьбі з наслідками надзвичайних ситуацій, рятувальних роботах.


Гідрофізичний центр проводить теоретичну, практичну, тренажерну підготовку та підвищення кваліфікації членів екіпажів та учасників наукових експедицій на морських (річкових, маломірних) науково-дослідних та гідрографічних суднах, працівників берегових установ, організацій і підприємств, робота яких пов’язана з виконанням наукових експедиційних досліджень, а також для забезпечення безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із зазначених суден; надає послуги згідно з чинним законодавством відповідно до порядку, встановленого в НАН України, зокрема, щодо підготовки, організації та забезпечення морських експедиційних досліджень, проектно-пошукових та інженерно-технічних робіт; проводить роботи з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації


На виконання постанов Президії НАН України від 25.12.2013 № 187 «Про схвалення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014–2023 роки» та від 07.05.2014 № 107 «Про затвердження Плану з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки» розроблено та схвалено вченою радою Стратегію розвитку та перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності Центру.

seal

Державна установа "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України" є однією з провідних установ з розвитку океанографічних досліджень в Національній академії наук України. Читати більше »

Партнери

Наша робота неможлива без Вас