Вчена рада

Щипцов Олександр Анатолійович – член-кореспондент НАН України, директор Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» (голова Вченої ради);

Гордєєв Антон Юрійович – заступник директора з наукової роботи Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» (заступник голови Вченої ради);

Стефанов Георгі Стоянов– в.о. ученого секретаря Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» (секретар Вченої ради);

Ємельянов Володимир Олександрович – член-кореспондент НАН України, перший заступник головного ученого секретаря Національної академії наук України;

Єремеєв Валерій Миколайович – академік НАН України, радник при дирекції Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»;

Іщенко Олександр Васильович – член наглядової ради Благодійної організації «Морський благодійний фонд»

Криворот Василь Миколайович – капітан науково-дослідницького судна «Анатолій Гончар» НАН України, уповноважена особа для представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудового колективу Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»;

Митропольський Олексій Юрійович – член-кореспондент НАН України, радник при дирекції Інституту геологічних наук Національної академії наук України;

Погребняк Юрій Іванович – заступник директора з загальних питань Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»;

Тимченко Юлія Анатоліївна – завідувач відділу океанографії Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»;

Федосеєнков Сергій Геннадійович – в.о. завідувача відділу панорамних акустичних систем Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»;

Шнюков Євген Федорович – академік НАН України, радник при керівництві Державної наукової установи «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України»;